Dansk Finansservice
 

Sådan sammensættes modelporteføljen DF Danske Aktier

At investere er en utroligt spændende og dynamisk proces. Rammerne for sammensætningen af DF Danske Aktier er meget konkrete og stringente men, som du vil se nedenfor, tilpas fleksible til at muliggøre et godt afkast. Sådan har det været siden begyndelsen i 2003.

Når vi udvælger aktier til DF Danske Aktier investeres der mest i tunge og defensive selskaber med en stabil og voksende indtjening. Vi fokuserer på aktier, hvis kurs er stigende, og så gør vi vores bedste for at fravælge selskaber, der har problemer og/eller er meget små og/eller er for skrøbelige. Fravalg er en meget vigtig del af porteføljepleje.
Ved at anvende ovenstående strategi har DF Danske Aktier opnået en lavere risiko end markedets.

Rammerne er fleksible:
  • For at gøre det muligt at vægte op i kontanter i dårlige tider, som vi gjorde i 2008.
  • For at kunne vægte op i aktier igen når det lysner, som vi gjorde i 2009.
  • For at kunne lade profitter løbe og tage tab mens de er små.

Generelt om porteføljens sammensætning

Selvom rammerne for porteføljens sammensætning er forholdsvis brede, købes der normalt ikke nye aktier for over ti procent vægt af porteføljens investerede formue. Med 'nye aktier' menes aktier i selskaber, der ikke allerede ligger i porteføljen. Porteføljevægten af hvert selskab i porteføljen holdes normalt under ti procent. Dette gøres for at minimere risikoen.
Der investeres indledningsvist (ved køb) mest i de største og sikreste selskaber, hvilket typisk er C25-selskaber og/eller defensive selskaber. Og der investeres mindst i andre selskaber, hvilket typisk er konjunkturfølsomme selskaber, biotek- eller IT-selskaber og/eller mindre selskaber. Det første køb af en lille portion aktier i et selskab (kaldes første position) på f.eks. to procent porteføljevægt, kan sidenhen øges (dvs. akkumuleres) ved at købe flere aktier i samme selskab. Akkumulation foretages typisk ved at købe 30-50 procent flere aktier, end der blev erhvervet ved det første køb i det pågældende selskab. Der kan akkumuleres såfremt et selskabs fremtidsudsigter forbedres.

Aktier kan sælges helt eller delvist (reduceres), hvis et selskabs fremtidsudsigter forværres. Der kan ligeledes reduceres, hvis aktierne i et selskab er steget 'for meget' og porteføljens risiko ønskes nedbragt. Når der reduceres sker dette typisk ved at sælge 20-50 procent af aktiebeholdningen i det pågældende selskab.

Ydermere vægtes der op og ned i defensive selskaber, alt efter hvor vi befinder os i konjunkturcyken. Defensive selskabers indtjening og aktiekurs (Coloplast, GN Store Nord, Novo Nordisk m.fl.) er forholdsvis upåvirkede af konjunkturerne. I den modsatte ende findes de cykliske selskaber (FLSmidth, Rockwool, A&O Johansen m.fl.), hvis indtjening og aktiekurs svinger meget hen over en konjunkturcyklus. Denne op- og nedvægtning i defensive selskaber er med til at modvirke store fald i porteføljens værdi, hvilket også er med til at bringe det langsigtede afkast op over aktiemarkedets afkast.

Opstart og status

Mandag den 31. marts 2003 investeredes 1.000.000 kr. i modelporteføljen DF Danske Aktier. Der blev investeret til dagens lukkekurser. Dette svarer til, at porteføljen blev opstartet den 1. april 2003 før fondsbørsen åbnede. Porteføljen opdateres og opgøres den sidste handelsdag i hver måned.

Afkastmål og benchmark

Afkastmålet for Dansk Finansservice Danske Aktier er at slå aktiemarkedet/benchmark. Benchmark: Fra 2003 til 2011 var C20-indekset benchmark. Fra 2012 til 2016 var C20 Cap-indekset benchmark. Fra og med 2017 er benchmarket C25-indekset. Vi forventer, at det gennemsnitlige årlige afkast, som hidtil, vil være mindst 15 procent om året.
Ved et årligt afkast på 15 procent fordobles formuen hvert femte år.

Køb og salg

For at en aktie kan udvælges til porteføljen i f.eks. april, skal den være i køb ultimo marts, jf. Dansk Finansservices tekniske aktieanalysemodel. En aktie, på hvilken der er et salgssignal ultimo måneden, kan beholdes, hvis fundamental analyse taler for dette. Alle købs- og salgssignaler baserer sig på månedlige slutkurser (lukkekursen på sidste handelsdag).

Spredning og investeringsunivers

Porteføljen vil bestå af højst 20 større børsnoterede danske aktier. Det vil typisk dreje sig om aktier, der ligger blandt de 40 mest omsatte aktier (investeringsuniverset for porteføljen) på Københavns Fondsbørs.

Spredning og porteføljevægte

Ved køb må en aktie maksimalt udgøre 20 procent af porteføljens investerede formue. Hvis en akties værdi ved månedens udgang overstiger 30 procent af den investerede formue, bør den reduceres for at sprede risikoen og beskytte formuen. Med den investerede formue menes den del af porteføljen, som ikke er kontanter.

Kurtage

0,5 procent ved køb og salg. Kurtagen er bevidst sat højt, for ikke at oppuste afkastet.

Rentesatsen på kontantbeholdningen

Nul procent.

Historik på porteføljesammensætninger

Måden, som porteføljen har været sammensat på siden 2003, har ændret sig marginalt over tid. Hvis du vil se ændringerne siden 2003, kan du læse mere her.

Til toppen af siden
Kursgrafer, aktieanalyser mv. på dette website må ikke opfattes som investeringsrådgivning eller en opfordring/anbefaling til at handle værdipapirer. Et forsøg på at imitere porteføljer mv. sker på eget ansvar. Alle kursdata og kursgrafer stammer fra www.aktiesiden.dk, der har copyright. Analysemodellen tilhører Dansk Finansservice ApS (patentansøgt).