Dansk Finansservice
 

Eksempler på teknisk aktieanalyse

I de to nedenstående figurer vises købs- og salgssignaler for Danske Bank og Vestas. De små grønne pile nederst i figurerne viser købssignaler, mens de små røde pile viser salgssignaler på aktierne. Figurerne viser tydeligt, at det betaler sig at sælge faldende aktier, for sidenhen at genkøbe dem.
Hvis man havde fulgt den tekniske investeringsstrategi ville ens afkast have været 12,3 % om året for Danske Bank og 22,0 % om året for Vestas. Men hvis man havde købt og beholdt aktierne i samme periode, havde afkastet kun været 5,4 % om året for Danske Bank, mens det for Vestas ville have været 9,0 % om året inkl. udbytter.

Teknisk analyse af Danske Bank
Figur 1. Figuren viser en kursgraf for Danske Bank (mørkeblå). Den lyse graf er det 12 måneders glidende gennemsnit på aktiekursen. De små grønne pile nederst i figuren viser købssignaler på Danske Bank-aktien. De små røde pile nederst i figuren viser salgssignaler på Danske Bank-aktien. Aktien gik i salg ultimo november 2017. Grafen begynder 1.januar 2000 og slutter den 30. juni 2019. Og det er i den periode, afkastene er beregnet. Kursgrafen inkluderer udbytter, emissioner og aktiesplits. Afkastet i perioden blev 12,3 % om året, hvis man havde fulgt købs- og salgssignalerne. Havde man købt og beholdt Danske Bank-aktien i samme periode ville ens afkast have været 5,4 %. Merafkastet ved anvendelse af teknisk analyse har været 6,9 procentpoint årligt.


Teknisk analyse af Vestas
Figur 2. Figuren viser en kursgraf for Vestas (mørkeblå). Den lyse graf er det 12 måneders glidende gennemsnit på aktiekursen. De små grønne pile nederst i figuren viser købssignaler på Vestas-aktien. De små røde pile nederst i figuren viser salgssignaler på Vestas aktien. Aktien gik i køb ultimo august 2018. Grafen begynder 1.januar 2000 og slutter den 30. juni 2019. Og det er i den periode, afkastene er beregnet. Kursgrafen inkluderer udbytter, emissioner og aktiesplits. Afkastet i perioden blev 22,0 % om året, hvis man havde fulgt købs- og salgssignalerne. Havde man købt og beholdt Vestas-aktien i samme periode, ville ens afkast have været 9,0 %. Merafkastet ved anvendelse af teknisk analyse blev 13,0 procentpoint årligt.
Tilbage
Kursgrafer, aktieanalyser mv. på dette website må ikke opfattes som investeringsrådgivning eller en opfordring/anbefaling til at handle værdipapirer. Et forsøg på at imitere porteføljer mv. sker på eget ansvar. Alle kursdata og kursgrafer stammer fra www.aktiesiden.dk, der har copyright. Analysemodellen tilhører Dansk Finansservice ApS (patentansøgt).