Dansk Finansservice
 

Det er muligt at slå markedet på lang sigt

Men mange betvivler det. Sandsynligvis fordi universiteterne og bankerne siger, at vi kun skal regne med et langsigtet årligt afkast på ca. otte procent. Et årligt afkast på ca. otte procent er aktiemarkedets langsigtede gennemsnitlige afkast, både i Danmark og USA. Fra den 31. marts 2003, hvor DF Danske Aktier blev søsat, til og med den 31. december 2019, er det danske aktiemarked dog steget 11,51 procent årligt. I samme periode er det amerikanske aktiemarked (S&P 500-indekset) steget 8,3 procent årligt.

Da der altid vil være et gennemsnitligt afkast, vil der også altid kunne laves afkast, som både ligger langt over og langt under markedsafkastet. Så hvorfor gå efter et middelmådigt afkast? At lave et overnormalt afkast, dvs. et større afkast end markedsafkastet, er ikke let. Det er det muliges kunst, og det kræver, at man investerer aktivt.

I 2013 udkom den meget interessante bog 'Världens 99 bästa investerare', der er skrevet af Magnus Angenfelt. Fra bogen har jeg plukket de investorer ud, der har lavet et højt afkast over en lang årrække. Afkastene er skabt over mange forskellige perioder gennem hundrede år. Se detaljerne i bogen. Her vises de væsentligste resultater:
  • Fra mindst til størst afkast: fra 14 til 95 procent pr. år
  • Gennemsnitligt afkast: 23,0 procent pr. år
  • Gennemsnitligt merafkast (overperformance) i forhold til aktiemarkedet: 11,6 procentpoint
  • Gennemsnitligt antal år, der er investeret: 24,5 år.
Det er nogle solide afkast over meget lange horisonter. Udover at vise, at høje afkast er mulige, viser bogen også, at mange veje kan føre til gode afkast, da afkastene er opnået med vidt forskellige investeringsmetoder. Se tabellen nedenfor, hvor nogle af de mest kendte investorer er markeret med fed, blå skrift. Tabellen viser, at det er muligt at lave pæne afkast, der rager op over markedets afkast. I den næstnederste række vises forskellige gennemsnit. I nederste række i tabellen vises afkastet i DF Danske Aktier (pr. 31. december 2019). Bemærk, at det årlige afkast i DF Danske Aktier ligger under 'kongernes' gennemsnitlige afkast.

Verdens bedste investorer

Magnus Angenfelt er ikke den eneste, der har vist, at det er muligt at lave overnormale afkast. Se f.eks. 'Contrarian Investment Strategies' af David Dreman og 'Beating the Street' af Peter Lynch (der er med i ovenstående tabel).

Derfor er det muligt at slå aktiemarkedet på lang sigt

Det er ganske enkelt. Aktiemarkedet består af såvel veldrevne selskaber, hvis aktier generelt stiger, og af elendigt drevne selskaber og selskaber i problemer, hvis aktier er faldende eller ligefrem 'går i nul' (OW Bunker, Sjælsø Gruppen, Amagerbanken m.fl.). Kan man undgå de fleste 'taberaktier', så kan man godt slå aktiemarkedet.

Hvad med afkastet i DF Danske Aktier?

Når man kan lave overnormale afkast i den virkelige verden, er det også muligt i en modelportefølje. Dette understreges bl.a. af den uafhængige revisors erklæring om resultaterne i DF Danske Aktier.

Dansk Finansservice benytter fundamental aktieanalyse til at finde de sunde selskaber, og teknisk aktieanalyse til så vidt muligt at undgå faldende aktier. Derudover vægter vi op og ned i defensive selskaber, alt efter hvor vi befinder os i konjunkturcyken. Defensive selskabers indtjening og aktiekurs (Coloplast, GN Store Nord, Novo Nordisk m.fl.) er forholdsvis upåvirkede af konjunkturerne. I den modsatte ende findes de cykliske selskaber (FLSmidth, Rockwool, A&O Johansen m.fl.), hvis indtjening og aktiekurs svinger meget hen over en konjunkturcyklus. Denne op- og nedvægtning i defensive selskaber er med til at modvirke store fald i porteføljens værdi, hvilket også er med til at bringe det langsigtede afkast op over aktiemarkedets afkast.

Konklusion

At slå aktiemarkedet er det muliges kunst, hvis man konsekvent benytter en rationel investeringsstrategi.

Links til analysemetoder og porteføljesammensætning

Porteføljens sammensætning
Analysemetoder
Aktieanalyser mv. på dette website må ikke opfattes som investeringsrådgivning eller en opfordring/anbefaling til at handle værdipapirer. Et forsøg på at imitere porteføljer mv. sker på eget ansvar. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast, og fremtidige afkast kan afvige markant fra historiske afkast. Investering kan medføre permanent tab af kapital.