Dansk Finansservice
 

Om Dansk Finansservice

Dansk Finansservice (DF) er helt uafhængig af banker og andre analytikere. Derfor tør vi sige vores mening og have vores egen tilgang til aktier og investering. Og det giver pote. Dansk Finansservice udgiver nyhedsbrevet 'Dansk Finansservice Danske Aktier' om aktier og investering. Kernen i nyhedsbrevet er modelporteføljen 'Dansk Finansservice Danske Aktier'.
I aktieudvælgelsen lægges der vægt på en kombination af fundamental aktieanalyse og teknisk aktieanalyse.

Personen bag Dansk Finansservice - Jesper Lund (f. 1968)

Jesper Lund
Jeg har arbejdet med aktieanalyse og investering siden 80'erne og har derfor en dyb viden om og erfaring med både teknisk aktieanalyse og fundamental analyse. Begge analysemetoder anvendes i opbygningen af porteføljen i nyhedsbrevet 'Dansk Finansservice Danske Aktier'.
Siden 2003 har jeg opbygget og forvaltet forskellige modelporteføljer på www.danskfinansservice.dk og for Dansk Aktionærforening (DAF). Jeg var medstifter af DAF's første lokalforening og arbejdede i en årrække i dennes bestyrelse og i Dansk Aktionærforenings repræsentantskab. Jeg er uddannet cand.scient. (hjerneforskning) og HD (1).

Jeg tager min egen medicin ved delvist at kopiere DF Danske Aktier og har opnået et afkast, der ligger meget tæt på modelporteføljens, dvs. omkring 18 procent årligt før skat. Grunden til, at jeg ikke helt kopierer DF Danske Aktier, er, at jeg konstant forsker i og udvikler andre porteføljer, i hvilke jeg også har investeret.

Motivation

Jeg har siden midten af 80erne været meget interesseret i at få mine penge til at yngle. Jeg syntes, at hverken renter på bankindestående eller obligationsrenter var attraktive i forhold til inflationen. Det var klart for mig, at aktier kunne være langt mere indbringende. Derfor arbejdede jeg hårdt på at udvikle en aktieinvesteringsstrategi, hvor man uden at tage stor risiko kunne slå markedet. Jeg fandt tidligt ud af, at både teknisk aktieanalyse og fundamental aktieanalyse var vejen frem. Men det virkelige gennembrud kom, da jeg sidst i 90'erne kombinerede det bedste fra de to analysemetoder. Jeg brugte flere år med optimering og tung gennemtestning af investeringsstrategien.

I 2003 mente jeg, at investeringsstrategien var solid nok, og jeg søsatte derfor modelporteføljen 'Dansk Finansservice Danske Aktier'. Samtidig med denne kørte jeg en række porteføljer for Dansk Aktionærforening. Jeg kan slet ikke lade være med at analysere og investere i aktier og har siden midten af 80'erne altid ejet aktier. Dvs. at jeg aldrig har været ude af aktiemarkedet. Det har givet hår på brystet at være med i de mange op- og nedture, vi har set siden 80'erne.

Gennem mit arbejde i bl.a. Dansk Aktionærforening har jeg talt med rigtig mange mennesker, som har fået deres penge alt for lavt forrentet i banken, investeringsforeninger eller på egen hånd. Det har jeg altid syntes var meget, meget ærgerligt. De lave afkast kan skyldes mange faktorer, men lad mig nævne de to vigtigste: Den første faktor er folks mangel på tid til at gøre det daglige investeringsarbejde ordentligt; den anden faktor er folks mangel på en stringent investeringsstrategi, som både virker og følges.

Dansk Finansservice Danske Aktier giver dig muligheden for, med blot en lille indsats fra din side, at opnå et acceptabelt afkast ved en lavere risiko end aktiemarkedets.
Til toppen af siden
Aktieanalyser mv. på dette website må ikke opfattes som investeringsrådgivning eller en opfordring/anbefaling til at handle værdipapirer. Et forsøg på at imitere porteføljer mv. sker på eget ansvar. Aktieinvestering kan medføre permanent tab af kapital.