Dansk Finansservice
 

Velkommen til nyhedsbrevet 'DF Danske Aktier'

Dansk Finansservice skriver og udgiver det månedlige nyhedsbrev DF Danske Aktier. Kernen i nyhedsbrevet er modelporteføljen DF Danske Aktier. Nyhedsbrevet udkommer i begyndelsen af hver måned året rundt. Nyhedsbrevet giver dig inspiration til nem og rationel investering i det danske aktiemarked. Læs den uafhængige revisors erklæring om resultaterne i DF Danske Aktier her.

Nyhedsbrevet indeholder

  • Porteføljestatus inklusive foretagne handler i modelporteføljen.
  • Analyse af det danske aktiemarked og makroøkonomien.
  • Observationslisten med Jesper Lunds bud på kursraketter.
  • En investeringskonklusion.
  • Fuldstændig porteføljeoversigt. Abonnenter modtager en e-mail, når der handles i porteføljen.
  • Et appendiks, der kort og præcist forklarer nyhedsbrevets indhold og porteføljeoversigten.

Abonnementspris

Nyhedsbrevet koster 4.995 kr. pr. år for 12 numre.

Det siger læserne om nyhedsbrevet

”Jeg har siden 2015 investeret halvdelen af min portefølje i de samme aktier som i DF Danske aktier. Det har jeg været ret tilfreds med. For den del af porteføljen steg i 2015 med over 40 procent.” Vis mere.
Kursgrafer, aktieanalyser mv. på dette website må ikke opfattes som investeringsrådgivning eller en opfordring/anbefaling til at handle værdipapirer. Et forsøg på at imitere porteføljer mv. sker på eget ansvar. Aktieinvestering kan medføre permanent tab af kapital. Analysemodellen tilhører Dansk Finansservice ApS (patentansøgt).